Νοεμβρίου 28, 2016

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Το να καπνίζεις είναι κακό.
Το να έχεις διαβήτη και να καπνίζεις και ειδικά πολύ, είναι χείριστο.
Με τον συνδυασμό αυξάνονται οι επιπλοκές τού διαβήτη και η θνητότητα από αυτόν.

MedlinePlus 25-11-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: