Ιουνίου 06, 2017

ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΗ UNICEF εκτιμά ότι η πνευμονία είναι αίτιο θανάτου για 3.000.000 παιδιά το χρόνο διεθνώς. Οι πλείστοι των θανάτων αυτών συμβαίνουν σε παιδιά με υποκείμενες καταστάσεις, όπως χρόνια πνευμονοπάθεια, συγγενή καρδιοπάθεια, ανοσοκαταστολή. Το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται σε υποανάπτυκτες χώρες, αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες η πνευμονία παραμένει σημαντική αιτία νοσηρότητας. Δεν υπάρχουν σχόλια: