Σεπτεμβρίου 01, 2017

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ Ν. PARKINSON

Το γονίδιο α-synuclein gene (SNCA) είναι παράγοντας υψηλού κινδύνου για τη ν. Parkinson, αλλά ορισμένα φάρμακα φαίνεται ότι μπορεί να μετριάσουν τον κίνδυνο αυτόν. Σε μελέτη όπου ελέγχθηκαν ιστορικά 4.000.000 Νορβηγών, σε περίοδο 11 χρονών, βρέθηκε ότι ορισμένοι β2-αδρενεργικοί αγωνιστές [β2-adrenoreceptor (β2AR) agonists]  μειώνουν την έκφραση του SNCA και έτσι και τον κίνδυνο εμφάνισης της πάθησης. Όπως είναι γνωστό η χρήση των φαρμάκων αυτών είναι πολύ συχνή,για άλλες φυσικά παθήσεις. 

Science  01-09-2017 / Vol. 357, Issue 6354, pp. 891-898Δεν υπάρχουν σχόλια: