Ιουνίου 08, 2018

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ


Η χρήση σκευάσματος με υδρογέλη που εφαρμόζεται τοπικά και απελευθερώνει αντιμικροβιακά ένζυμα, βοηθά πολύ στην πρόληψη λοιμώξεων κατά τα κατάγματα ή την τοποθέτηση ορθοπαιδικών προσθέτων.

Science Translational Medicine
30 May 2018:Vol. 10, Issue 443, eaau0463
DOI: 10.1126/scitranslmed.aau0463


Δεν υπάρχουν σχόλια: