Αυγούστου 03, 2018

ΣΤΑΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ

Γνωστόν ότι η χρήση στατινών επηρεάζει δυσμενώς το μυικό σύστημα. Τώρα βρέθηκε ότι μπορεί να προκαλέσει και ιδιοπαθή φλεγμονώδη μυοσίτιδα.

JAMA Intern Med. Published online July 30, 2018
doi:10.1001/jamainternmed.2018.2859


Δεν υπάρχουν σχόλια: