Νοεμβρίου 16, 2018

ΓΡΙΠΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Μεταδίδουν τη γρίπη τα ασυμπτωματικά άτομα;

Φυσικά, ναι. Η μετάδοση μπορεί να γίνει μέσω σταγονιδίων 1 ημέρα πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Δεν υπάρχουν σχόλια: