Φεβρουαρίου 15, 2019

ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ 2018-2019: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Ανακοινώθηκε σήμερα η πρώτη προσωρινή εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου της γρίπης 2018-2019 στις ΗΠΑ, σε μελέτη ασθενών από 22-11-18  έως και 2-2-2019.

Γενική αποτελεσματικότητα σε όλες τις ηλικίες:                               47%
Γενική αποτελεσματικότητα κατά του Α(Η1Ν1):                              46%

Παιδιά 6μην. - 17χρ
Γενική αποτελεσματικότητα:                                                             61%
Αποτελεσματικότητα κατά του Α(Η1Ν1):                                          62%

Ενήλικες > 50 χρόνων
Γενική αποτελεσματικότητα:                                                             24%
Αποτελεσματικότητα κατά του Α(Η1Ν1):                                            8%


MMWR / February 15, 2019, 68(6);135–139

-----------------------------------

Γενικά μικρό ποσοστό προστασίας, κάτω του 50%. Στις ηλικίες μάλιστα που κατ΄εξοχήν προσβάλλονται και κινδυνεύουν από γρίπη (άτομα άνω των 50 και ιδιαίτερα άνω των 65 χρ.)  το εμβόλιο παρέχει ελάχιστη προστασία.

Παρά ταύτα οι συγγραφείς και οι επίσημες αρχές των ΗΠΑ συνιστούν τον εμβολιασμό λέγοντας ότι είναι το καλύτερο μέτρο προστασίας, και τονίζουν ότι ακόμη και τώρα μπορούν όσοι θέλουν να εμβολιασθούν. Δεν τονίζεται όμως ότι υπάρχουν και τα ατομικά (ή και γενικά αν θέλετε) μέτρα υγιεινής και προστασίας από λοιμώξεις του αναπνευστικού που οφείλουν να συνοδεύουν ή και να προηγούνται του εμβολοισμού.

Βέβαια με δεδομένο ότι η περίοδος της γρίπης δεν τελείωσε, όταν μελετηθεί μεγαλύτερο πλήθος ασθενών και πληθυσμού, πιθανόν να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω αποτελέσματα. Πόσο όμως απόκλιση μπορεί να έχουν;


Δεν υπάρχουν σχόλια: