Οκτωβρίου 15, 2019

HPV EMBOΛIO - 2 Ή 3 ΔΟΣΕΙΣ;

Μελέτη έδειξε ότι οι 2 δόσεις HPV εμβολίου σε εφήβους δεν είναι κατώτερες από τις 3 δόσεις που λαμβάνουν οι ενήλικες (συμπέρασμα των συγγραφέων).

Ωστόσο: 
Μελετήθηκαν κορίτσια 9-11 χρ που έλαβαν 2 ή 3 δόσεις του εμβολίου και μεγαλύτερες γυναίκες 16-26 χρ. που έλαβαν 3 δόσεις εμβολίου.
Στον ένα μήνα μετά την τελευταία δόση, οι ερευνητές λένε ότι οι 2 δόσεις δεν ήσαν κατώτερες των 3. Στους 24 μήνες όμως το σχήμα 2 δόσεων ήταν κατώτερο για τον ορότυπο 18 και στους 36 μήνες κατώτερο για τον ορότυπο 6.
Έλεγχος στους 120 μήνες μετά τη τελευταία δόση έδειξε ότι με όλα τα σχήματα υπήρχε υψηλή οροθετικότητα ~95% για όλους τους ορότυπους πλην του 18 για τον οποίο υπήρχαν χαμηλά αντισώματα (~60%) και ιδιαίτερα για τις γυναίκες με 3 δόσεις.

Να σημειωθεί ότι τα άτομα που ελέγχθηκαν στη μελέτη αυτή ήσαν λίγα:  35 κορίτσια με 2 δόσεις, 38 με 3 και 30 γυναίκες με 3 δόσεις.

Όντως μικρά νούμερα για εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Clin Infect Dis, 2019, ciz887, doi.org/10.1093/cid/ciz887 


Δεν υπάρχουν σχόλια: