Δεκεμβρίου 13, 2006

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α –ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ολοι γνωρίζουμε ότι η ηπατίτιδα Α μεταδίδεται 1-2 εβδομάδες πριν και μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Τελευταία όμως φαίνεται ότι αναθεωρείται η άποψη αυτή μια και μελέτες δείχνουν ότι η λοιμογόνος περίοδος μπορεί να διαρκέσει έως και μήνα μετά την εμφάνιση του ικτέρου (J Med Virol 2006;78:1398-1405). Πρόσφατα βρέθηκε ότι ο μέσος χρόνος απέκκρισης του HAV στα κόπρανα ήταν 81 ημέρες, με τους μισούς ασθενείς να απεκκρίνουν υψηλά φορτία ιού την 36 ημέρα. Ο μέσος χρόνος ιαιμίας βρέθηκε να είναι 42 ημέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: