Αυγούστου 28, 2009

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ

Οι βρεφικοί σπασμοί, ένα πολύ σοβαρό νόσημα που πολλές φορές συγχέεται με σπασμούς άλλης αιτιολογίας και δη λοιμώδους, εμφανίζονται τυπικά στην ηλικία 4 έως 8 μηνών. Οι σπασμοί αυτοί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο ΚΝΣ και να έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Πρόσφατα εγκρίθηκε από το FDA των ΗΠΑ ένα φάρμακο για τη νόσο αυτή, που για πρώτη φορά αποκτά ειδική θεραπεία.

Πρόκειται για το Vigabatrin που έδωσε καλά αποτελέσματα, αλλά που έχει και αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες, ειδικά στην όραση. Μπορεί να βλάψει σοβαρά την όραση και την οπτική οξύτητα. Για το λόγο αυτό, το φάρμακο θα χορηγείται με αυστηρά ιατρικά κριτήρια και με τη σύσταση να γίνεται τακτικός έλεγχος της όρασης του λήπτη.


Pediatric SuperSite 27-08-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: