Αυγούστου 21, 2009

ΤΕΤΡΑΔΥΝΑΜΟ HPV ΕΜΒΟΛΙΟ

Το FDA και το CDC με κοινή ανακοίνωση τους την 20-08-09 επαναβεβαιώνουν την ασφάλεια του εμβολίου κατά του HPV - Gardasil - τονίζοντας ότι τα συνολικά οφέλη του υπερισχύουν των τυχόν κινδύνων. Αυτό μετά από ανασκόπηση των μέχρι σήμερα δεδομένων για το εμβόλιο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι θάνατοι συνήθως συνέβησαν σε άτομα με υποκείμενους παράγοντες κινδύνου.


FirstWord, 21-08-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: