Απριλίου 20, 2010

HPV ΕΜΒΟΛΙΟ - 4ΔΥΝΑΜΟ

Σε 17622 γυναίκες, 16-26 χρ, που ειχαν λάβει τετραδύναμο HPV εμβόλιο και παρακολουθήθηκαν για 4 χρόνια, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση:
- της HPV νόσου (κονδυλώματα, δυσπλασία τραχήλου)
- των παθολογικών Pap test
- των ποσοστών κολποσκόπησης και βιοψιών
- των ποσοστών θεραπευτικής παρέμβασης

J Natl Cancer Inst / February 5, 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: