Σεπτεμβρίου 14, 2012

ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ


Ένα ακόμη νόσημα που συσχετίζεται με λοιμογόνο παράγοντα.

Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση βρέθηκε ότι άτομα με επιληψία είχαν σε υψηλό ποσοστό αντισώματα για Toxocara.

Η συσχέτιση είναι εμφανής κατά τους συγγραφείς.

Οι λοιμώξεις τελικά είναι πιο ευρύτερου φάσματος και ευρύτερης έννοιας από ότι φαντάζονται ορισμένοι.

PLOS Negl Trop Dis. 2012;6:e1175.


Δεν υπάρχουν σχόλια: