Σεπτεμβρίου 16, 2012

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΟ τακτικός έλεγχος με μαστογραφία σε γυναίκες 50-70 ετών, μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού κατά 50% τουλάχιστον.


Union for International Cancer Control (UICC) World Cancer Congress 2012.  29-08- 2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: