Σεπτεμβρίου 06, 2012

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑΣ

Μελέτη ατόμων μεγάλης ηλικίας (75 και άνω) έδειξε ότι σημαντικοί παράγοντες για μακροβιότητα είναι: το φύλο (γυναίκες), το μη κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα (κολύμπι, βάδισμα, γυμναστική) και το υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

 BMJ. August 30, 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: