Ιανουαρίου 19, 2013

ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΒΓ


Το χαμηλό βάρος γέννησης δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη άσθματος σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ann Allergy Asthma Immunol 2013, 110:18-23

Δεν υπάρχουν σχόλια: