Ιανουαρίου 08, 2013

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ


Η bedaquiline είναι ένα νέο φάρμακο κατά της φυματίωσης (ουσιαστικά το πρώτο νέο φάρμακο μετά την εισαγωγή της ριφαμπικίνης το 1970) και εγκρίθηκε από το FDA για περιπτώσεις πολυανθεκτικού μυκοβακτηριδίου.
Η έγκριση ήταν ταχύτατη λόγω της σοβαρότητας του θέματος και παρά κάποιες αντιρρήσεις για θέματα ασφαλείας. Η έγκριση έγινε με τις εξής προϋποθέσεις:  α) η παραγωγός εταιρεία να ολοκληρώσει και να προσκομίσει αποτελέσματα φάσης 3, β) το φάρμακο να χορηγείται όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο αποτελεσματικό. 

FDA / USA, December 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: