Ιανουαρίου 21, 2013

ΕΜΒΟΛΙΟ MMR KAI ΦΑΡΜΑΚΑ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη χορήγηση του MMR λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις με τις παρακάτω ουσίες:

Contraindicated (4)

 • belimumab
 • certolizumab pegol
 • hydroxyurea
 • methotrexate

Serious - Use Alternative (40)

 • adalimumab
 • alefacept
 • anakinra
 • antithymocyte globulin equine
 • antithymocyte globulin rabbit
 • azathioprine
 • basiliximab
 • budesonide
 • cabazitaxel
 • canakinumab
 • clobetasone
 • cortisone
 • cyclosporine
 • daclizumab
 • deflazacort
 • dexamethasone
 • efalizumab
 • etanercept
 • everolimus
 • fingolimod
 • fludrocortisone
 • glatiramer
 • golimumab
 • hydrocortisone
 • hydroxychloroquine sulfate
 • infliximab
 • leflunomide
 • mercaptopurine
 • methylprednisolone
 • muromonab cd3
 • mycophenolate
 • prednisolone
 • prednisone
 • rilonacept
 • sirolimus
 • tacrolimus
 • temsirolimus
 • tocilizumab
 • triamcinolone
 • ustekinumab

Significant - Monitor Closely (9)

 • belatacept
 • cytomegalovirus immune globulin (cmv ig)
 • hepatitis b immune globulin (hbig)
 • immune globulin im (igim)
 • immune globulin iv (igiv)
 • immune globulin sc
 • rabies immune globulin, human (rig)
 • tetanus immune globulin (tig)
 • vaccinia immune globulin intravenous

Minor (2)

 • chloroquine
 • rho(d) immune globulin

Δεν υπάρχουν σχόλια: