Ιανουαρίου 21, 2013

ΕΜΒΟΛΙΟ MMR KAI ΦΑΡΜΑΚΑ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Κατά τη χορήγηση του MMR λαμβάνονται υπόψη οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις με τις παρακάτω ουσίες:

Contraindicated (4)

  • belimumab
  • certolizumab pegol
  • hydroxyurea
  • methotrexate

Serious - Use Alternative (40)

  • adalimumab
  • alefacept
  • anakinra
  • antithymocyte globulin equine
  • antithymocyte globulin rabbit
  • azathioprine
  • basiliximab
  • budesonide
  • cabazitaxel
  • canakinumab
  • clobetasone
  • cortisone
  • cyclosporine
  • daclizumab
  • deflazacort
  • dexamethasone
  • efalizumab
  • etanercept
  • everolimus
  • fingolimod
  • fludrocortisone
  • glatiramer
  • golimumab
  • hydrocortisone
  • hydroxychloroquine sulfate
  • infliximab
  • leflunomide
  • mercaptopurine
  • methylprednisolone
  • muromonab cd3
  • mycophenolate
  • prednisolone
  • prednisone
  • rilonacept
  • sirolimus
  • tacrolimus
  • temsirolimus
  • tocilizumab
  • triamcinolone
  • ustekinumab

Significant - Monitor Closely (9)

  • belatacept
  • cytomegalovirus immune globulin (cmv ig)
  • hepatitis b immune globulin (hbig)
  • immune globulin im (igim)
  • immune globulin iv (igiv)
  • immune globulin sc
  • rabies immune globulin, human (rig)
  • tetanus immune globulin (tig)
  • vaccinia immune globulin intravenous

Minor (2)

  • chloroquine
  • rho(d) immune globulin

Δεν υπάρχουν σχόλια: