Ιουνίου 20, 2013

ΕΡΥΘΡΑ

Μεγάλη επιδημία ερυθράς στην Ιαπωνία.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο 2013,  παρατηρήθηκαν 5442 περιπτώσεις από τις οποίες οι 3936 (72.3%) εργαστηριακά επιβεβαιωμένες. Το 77.4% αφορούσε άρρενες κυρίως πάνω από 20 χρόνων.  Το 82% των περιπτώσεων ερυθράς παρατηρήθηκε σε μη εμβολιασμένα άτομα.
Αναφέρθηκαν επίσης 10 περιπτώσεις συγγενούς ερυθράς από τον Οκτώβριο 2012 κι έπειτα. 

Στην Ιαπωνία το 1976 έφαρμόσθηκε εμβολιασμός με μεμονωμένο εμβόλιο ερυθράς για τα κορίτσια του γυμνασίου. Το 1989 εισήχθη το ΜMR για παιδιά 12 έως 72 μηνών. Αυτό αποσύρθηκε το 1993. Από το 2006 κι έπειτα χρησιμοποιείται συνδυασμένο εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς.


   Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62:457-462.
                    


Δεν υπάρχουν σχόλια: