Ιουνίου 21, 2013

HPV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ


Ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον ΗPV 16 και παρουσιάζει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποδίδεται σε αλλαγή των σεξουαλικών συνηθειών των ανθρώπων.   

Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι το  ένα τρίτο των πασχόντων από καρκίνο είχαν αντισώματα στο αίμα έναντι του ογκογονιδίου ΗPV16  Ε6 χρόνια πριν την εκδήλωση του καρκίνου. Σε πολλές περιπτώσεις τα αντισώματα υπήρχαν δέκα και πλέον χρόνια πριν. 

Το εύρημα είναι σημαντικό και αν επιβεβαιωθεί περαιτέρω μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη μεθόδων μαζικού και έγκαιρου ελέγχου για το τύπο αυτό του καρκίνου.

J Clin Oncol. Published online June 17, 2013


Δεν υπάρχουν σχόλια: