Ιουνίου 04, 2013

MERS-CoV

Στην Ιταλία βρέθηκαν θετικά σε screening test για τον νέο ιό, αρκετά άτομα που ειχαν έρθει σε επαφή με πάσχοντες. Τα άτομα αυτά ησαν ασυμπτωματικά. Αν επιβεβαιωθεί ότι πράγματι πρόκειται για τον νέο κορονα-ιό, τότε αυτό ανατρέπει τη γνώση ότι ο ιός μεταδίδεται δύσκολα  από άτομο σε άτομο αλλά προκαλεί βαριά νόσηση και έχει μεγάλη θνητότητα. Οι ερευνητές αναρωτιούνται αν πρόκειται για τον ίδιο ιό που μεταλλάχθηκε ή πρόκειται για νέο ιό που τώρα 
εμφανίζεται. Τονίζουν δε το γνωστό από την παθοφυσιολογία ότι είναι αυτοκτονικό ένα παθογόνο να καταστρέφει την πλειονότητα των ξενιστών του. Δεν θα μπορεί να επιβιώσει ούτε το ίδιο το παθογόνο.

ProMed 03-06-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: