Φεβρουαρίου 10, 2015

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η χορήγηση αίματος από τους αιμοδότες επιτρέπεται γενικώς ανά 8 εβδομάδες. Στα άτομα αυτά η επανάκτηση φυσιολογικών τιμών αιμοσφαιρίνης (12,5 g / dL) καθυστερεί λίγο και πολλοί αιμοδότες εμφανίζουν ήπια αναιμία. Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου σε τέτοια άτομα μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκατασταθεί η αιμοσφαιρίνη. Επίσης βελτιώνει τα αποθέματα σιδήρου.  
JAMA, February 10, 2015, 313:575


Δεν υπάρχουν σχόλια: