Μαρτίου 10, 2015

ΖΩΣΤΗΡΑΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μελέτη του έρπητα ζωστήρα σε πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών που νόσησαν από ανεμευλογιά (12500 παιδιά) έδειξε τα εξής:

1. Η συχνότητα του έρπητα ζωστήρα είναι πιο μεγάλη από ότι πιστεύαμε παλαιότερα (428/12517).
2. Παιδιά που νόσησαν από ανεμευλογιά σε ηλικία < 2 χρ. είχαν μεγαλύτερη συχνότητα ζωστήρα από ότι τα άλλα παιδιά.
3. Μετά την εφαρμογή συστηματικού εμβολιασμού, ο ζωστήρας είχε μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά που νόσησαν μετά το 2ο έτος της ζωής.
3. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης του ζωστήρα μετά τη λοίμωξη από ανεμευλογιά ήταν 4.12 χρόνια.
4. Ο κίνδυνος ζωστήρα ήταν διπλάσιος στα παιδιά που νόσησαν από ανεμευλογιά από ότι σε παιδιά που εμβολιάστηκαν και δεν είχαν νοσήσει.
5. Ο κίνδυνος ζωστήρα ήταν μεγαλύτερος σε παιδιά που κατά τη νόσηση από ανεμευλογιά είχαν λάβει αντιική αγωγή.

Pediatrics. Published online February 23, 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: