Μαρτίου 20, 2015

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Η  αφυλακτική αντίδραση μετά εμβολιασμό είναι σπάνια, πλην όμως ο γιατρός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσει.

Τα συμπτώματα συνήθως εκδηλώνονται τα πρώτα λεπτά μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

 Όμως σε ποσοστό έως και 25% μπορεί να εκδηλωθούν και πέραν των 30΄.

Vaccine, 2015, 24;33(13):1602-7
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: