Μαρτίου 30, 2015

ΑΣΚΗΣΗ - ΓΙΑ ΟΛΑ

Πρόσφατη μελέτη, η πρώτη κατά τους συγγραφείς στο είδος, έδειξε μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της άσκησης και άθλησης και της σεξουαλικής λειτουργίας στους άνδρες.  Όσο περισσότερο ασκείται κάποιος τόσο πιο βελτιωμένη σεξουαλική λειτουργία παρουσιάζει. Ως άσκηση οι συγγραφείς εννοούν: 2 ώρες εβδομαδιαίως έντονης άθλησης ή 3.5 ώρες μέτριας άσκησης (βάδισμα κλπ) ή 6 ώρες ελαφράς άσκησης.
Γιατί αναρτώ τέτοιο θέμα σε ιστολόγιο λοιμώξεων; Μα γιατί τα πάντα στις λοιμώξεις καταλήγουν.
Η μη καλή σεξουαλική λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη. Αυτή πολλές φορές σε στρες. Και  το στρες είναι γνωστός παράγων κινδύνου για λοιμώξεις.
Από την άλλη πλευρά, η άσκηση είναι ίσως το καλύτερο μέτρο διατήρησης καλής υγείας γενικώς.

J Sexual Med 20-03-2015, DOI: 10.1111/jsm.12869

Δεν υπάρχουν σχόλια: