Ιουλίου 15, 2016

ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Υψηλά επίπεδα παρακεταμόλης στα ούρα του ανδρός μπορεί να μειώνουν τη γονιμότητα του. Με δεδομένο ότι η παρακεταμόλη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο αναλγητικό και αντιπυρετικό σε όλες τις ηλικίες, αν τεκμηριωθεί περαιτέρω το ανωτέρω εύρημα τότε χρειαζονται επαναρυθμίσεις και επανεκτιμήσιες.

NIH 14-07-2016 (από Human Reproduction, July 2016)


Δεν υπάρχουν σχόλια: