Μαΐου 30, 2017

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Πρόσφατη η μελέτη. Λέει ότι σε ασυμπτωματικά άτομα (για καρκίνο) η ανεύρεση θρομβοκυττάρωσης μπορεί να αποτελεί πρόδρομο σημείο ανάπτυξης κακοήθειας στο εγγύς μέλλον. Σε μικρό φυσικά ποσοστό. Περίπου 11% για άνδρες και 6% για γυναίκες.  

Χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση,  ίσως είναι πρόωρα τα συμπεράσματα αυτά. Η θρομβοκυττάρωση  έχει πλείστες όσες άλλες αιτίες. Και οι γιατροί θα πρέπει να τα ερευνούν όλα.


Br J Gen Pract. May 2017Δεν υπάρχουν σχόλια: