Μαΐου 07, 2017

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Ν. KAWASAKI


Σε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χορήγηση εμβολίων και την ανάπτυξη νόσου Kawasaki, δεν έγινε δυνατή η ανεύρεση αιτιολογικής συσχέτισης.

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι υπάρχει η εκδήλωση, επειδή όμως λείπει ένας ακριβής ορισμός της νόσου δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν σωστά τα αποτελέσματα των μελετών.  


Vaccine  2017, 35(14):1770-1779


Δεν υπάρχουν σχόλια: