Ιουλίου 03, 2017

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ


Πνευμονία που είναι εμφανής εντός 24 ωρών από τη γέννηση. Διακρίνεται σε:

- αληθή συγγενή πνευμονία / ήδη υπάρχει κατά τη γέννηση

- πνευμονία κατά τον τοκετό / αποκτάται κατά τη δίοδο από τον κόλπο

- πνευμονία μετά τον τοκετό / εκδηλώνεται μετά το πέρας του τοκετού, συνήθως το πρώτο 24ωρο  

Συχνότερο αίτιο παραμένει ο Group B Streptococcus (GBS). Άλλα αίτια: Escherichia coli,      nontypable Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Enterococci,  Staphylococcus aureus (ενίοτε)Mycoplasma pneumoniae (σπάνια).

e-medicine


Δεν υπάρχουν σχόλια: