Ιουλίου 31, 2017

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ


• 2 εκατομμύρια λοιμώξεις λόγω μικροβιακής αντοχής ετησίως στις ΗΠΑ
• 23.000 θάνατοι από λοιμώξεις ανθεκτικές
• Επείγουσα προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής παθογόνα: Clostridium difficile, Carbapenem‐resistant Enterobacteriaceae (CRE), Drug‐resistant Neisseria gonorrhoea

CDC 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: