Ιουλίου 02, 2017

ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ
Τα ριβοσώματα, γνωστά και ως εργοστάσια παραγωγής πρωτεϊνών πάσης φύσεως, βρίσκονται σε κάθε κύτταρο. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή πρωτεϊνης (μαύρο) από RNA (μπλε) μπορεί να είναι όχι μόνο γενική αλλά και εξειδικευμένη για συγκεκριμένη πρωτείνη.

Αν αυτός ο τρόπος γίνει δυνατόν να ελεγχθεί, ίσως ελεγχθούν και οριμένες ασθένειες οι οποίες προκύπτουν από την έλλειψη πρωτεϊνών.


Science, June 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: