Δεκεμβρίου 29, 2017

ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ


Συνήθως εκδηλώνεται 10-30 ημέρες μετά την έναρξη του φαρμάκου και υποχωρεί 1-3 εβδομάδες μετά τη διακοπή του.

Tarascon, Primary Care Pocketbook,
4th Edition, 2016


Δεν υπάρχουν σχόλια: