Δεκεμβρίου 09, 2017

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

Στα κύτταρα του εμβρύου γίνονται δεκάδες δεκάδων ελάσσονες μεταλλάξεις γονιδίων από πολύ νωρίς. Σχεδόν αμέσως μετά τη σύλληψη. Είναι ενδιαφέρον να ευρεθεί το τι ρόλο παίζουν οι μεταλλάξεις αυτές μελλοντικά και ίσως ο τρόπος να ελεγχθούν ή να περιορισθούν.

Science 07-12-2017 


Δεν υπάρχουν σχόλια: