Δεκεμβρίου 30, 2017

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ακόμη και στις ΗΠΑ όπου γίνεται μεγάλη προσπάθεια, η πλειονότητα των ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας δεν τηρεί αυστηρά τα βασικά μέτρα πρόληψης από λοιμώξεις. Δηλ. πλύσιμο χεριών, απομόνωση πασχόντων με μεταδοτικές νόσους, απομάκρυνση νοσηλευτικού προσωπικού που τυχόν νοσεί. Αποτέλεσμα, να είναι αυξημένη η συχνότητα των λοιμώξεων σε τέτοια ιδρύματα.

Medscape, 28-12-2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: