Νοεμβρίου 18, 2019

ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ

Η αλκοολική ηπατοπάθεια είναι σοβαρή και με θνητότητα κατάσταση. Πολλοί από τους πάσχοντες εμφανίζουν μεγαλύτερη θνητότητα από ότι άλλοι. Οι ερευνητές ερμηνεύουν το γεγονός με την ύπαρξη στο έντερο αυτών των ασθενών του Enterococcus faecalis σε υψηλή συχνότητα. Το μικρόβιο με τις τοξίνες του παρεμβαίνει και συμβάλλει στην κατάληξη των πασχόντων. 

Science / November 2019 doi:10.1126/science.aba2064


Δεν υπάρχουν σχόλια: