Νοεμβρίου 12, 2019

NEO ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

To πρώτο συστηματικής χρήσης αντιβιοτικό μιας σχετικά νέας τάξης αντιβιοτικών (pleuromutilin),  η Lefamulin (BC-3781), βρέθηκε να είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τη θεραπεία βακτηριακής πνευμονίας της κοινότητας.

Είναι φυσικά πολύ αρχή, αλλά με την συνεχώς αυξανόμενη αντοχή των υπαρχόντων αντιβιοτικών, ίσως δίνει μια ελπίδα.

Drugs 2019 Nov 8. doi: 10.1007/s40265-019-01219-5
[Epub ahead of print]

Δεν υπάρχουν σχόλια: