Απριλίου 13, 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΓΑΝΤΙΑ


  • Θεωρητικά χρησιμεύουν για προστασία
  • Το αίσθημα ασφάλειας που παρέχουν είναι ψευδές
  • Λόγω αυτού του αισθήματος υπάρχει εφησυχασμός και άρα πιο εύκολη μετάδοση
  • Τα γάντια του εμπορίου δεν είναι αποστειρωμένα, με ότι αυτό σημαίνει
  • Τα γάντια χρειάζονται κυρίως για να προφυλάσσουν το υγιειονομικό προσωπικό
  • Το να φοράει κάποιος τα ίδια γάντια επί ώρες είναι το ίδιο επικίνδυνο με το να έχει βρώμικα χέρια
  • Τα γάντια είναι χρήσιμα κυρίως όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να πλύνει κανείς τα χέρια του
  • Τα γάντια πρέπει να αλλάζουν τόσες φορές, όσες θα ήταν αναγκαίο να πλύνει κανείς τα χέρια του
  • Τα γάντια από latex  προκαλούν αλλεργίες, ενίοτε έντονες


Δεν υπάρχουν σχόλια: