Απριλίου 21, 2020

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COVID-19

Ασθενείς που ανέρρωσαν από COVID-19 είναι πιθανόν να παρουσιάσουν στο μέλλον νευροψυχιατρικά προβλήματα, ποικίλης βαρύτητας. 


Brain Behav Immun. 2020;doi:10.1016/j.bbi.2020.04.027.

Δεν υπάρχουν σχόλια: