Απριλίου 18, 2020

COVID-19 ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται πρέπει να ελέγχονται και για βακτηριακές λοιμώξεις και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Μεγάλο ποσοστό αυτών (μπορεί να φθάνει και το 50%) επιπλέκεται από βακτήρια τα οποία πολλές φορές ευθύνονται για δυσμενή έκβαση.

Scientific America, April 16 2020 


Δεν υπάρχουν σχόλια: