Απριλίου 25, 2020

COVID-19 - ATΥΠΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να μην εκδηλώνουν πλήρη συμπτωματολογία της COVID-19, όπως πυρετό και δύσπνοια.

GHN 24-03-2020


Δεν υπάρχουν σχόλια: