Απριλίου 21, 2020

COVID-19 ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

Σε μικρή μελέτη στην Κίνα 38 ατόμων με COVID - 19, βρέθηκε ότι το 1/3 αυτών παρουσίασε προβλήματα από τον οφθαλμό (κυρίως επιπεφυκίτιδα) που η σοβαρότητα τους ήταν ανάλογη της σοβαρότητας της λοίμωξης.


JAMA Ophthalmol. 2020;doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.1291


Δεν υπάρχουν σχόλια: