Απριλίου 08, 2020

COVID-19: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Μελέτη από τις ΗΠΑ επιβεβαιώνει τα ευρήματα από την Κίνα όσον αφορά την ηπιότερη κλινική εικόνα στα παιδιά. Σημειώνει ότι τα παιδιά μπορεί να μην έχουν πυρετό και βήχα, τονίζει ότι μπορεί να υπάρξουν και σοβαρές περιπτώσεις (ελάχιστες) και επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα αυστηρής τήρησης των μέτρων υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης.


Συμπτωματολογία σε 291 παιδιά (κάτω των 18 χρ) και 10.944 ενήλικες  (18-64 χρ)   
με COVID-19, στις ΗΠΑ (12 Φεβρουαρίου έως 2 Απριλίου 2020)

Σημεία - συμπτώματα
Παιδιά Νο (%)
Ενήλικες  Νο (%)
Πυρετός, βήχας, βράχυνση αναπνοής

213 (73)
10.167 (93)
Πυρετός

163  (56)
7.794  (71)
Βήχας

158  (54)
8.775  (80)
Βράχυνση αναπνοής

39  (13)
4.674  (43)
Μυαλγίες

66  (23)
6.713  (61)
Ρινική καταρροή

21  (7.2)
757  (6.9)
Φαρυγγίτιδα

71  (24)
3.795  (35)
Κεφαλαλγία

81  (28)
6.335  (58)
Ναυτία / Έμετοι

31  (11)
1.746  (16)
Κοιλιακά άλγη

17  (5.8)
1.329  (12)
Διάρροια

37  (13)
3.353  (31)


MMWR ePub: 6 April 2020
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: