Απριλίου 24, 2020

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Σε πρόσφατη μελέτη που αφορούσε την πανδημία και την καραντίνα, οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι απαγορεύσεις που επέβαλαν οι Κινέζοι στις 23 Ιανουαρίου 2020 στα ταξίδια, είχαν μικρή μόνον επίπτωση στο εσωτερικό της. Απλώς καθυστέρησαν την εξέλιξη της διασποράς κατά 3-5 ημέρες εντός της Κίνας.Οι περιορισμοί όμως στα διεθνή ταξίδια επιβράδυναν σημαντικά την εξάπλωση της λοίμωξης σε άλλες περιοχές του κόσμου. Με βάση τα αποτελέσματα τους, οι συγγραφείς τονίζουν ότι η έγκαιρη ανίχνευση, το καλό πλύσιμο των χεριών και ο ατομικός περιορισμός στο σπίτι είναι μάλλον πιο αποτελεσματικά μέτρα από τις απαγορεύσεις που επιβάλλονται στα ταξίδια. 


Science  24 Apr 2020:
Vol. 368, Issue 6489, pp. 395-400
DOI: 10.1126/science.aba9757


Δεν υπάρχουν σχόλια: