Απριλίου 14, 2020

ΦΥΛΟ ΚΑΙ COVID-19

Πόσο επηρεάζει το φύλο το φορτίο της COVID-19;

Δεν είναι σαφές εάν οι γυναίκες ή οι άνδρες είναι πιο πιθανό να μολυνθούν, αλλά σίγουρα  περισσότεροι άνδρες πεθαίνουν από την COVID-19. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα του ιού φαίνεται να συνδέονται με συννοσηρότητα, όπως υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσο και  πνευμονική νόσο. Αυτές οι καταστάσεις είναι πιο διαδεδομένες στους άνδρες. 
Oι γυναίκες φέρουν ένα διαφορετικό φορτίο της COVID-19. Μπορεί να μην έχουν αυξημένη θνητότητα αλλά υπάρχει η πίεση για τα οικιακά, η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα ηλικιωμένων. Επιπλέον είναι αυτές που υφίστανται κυρίως την ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, υπάρχει και μια σχετική απορρύθμιση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε όλα αυτά. 

The Lancet  2020, 395:1167 / e64, Apr 11

Δεν υπάρχουν σχόλια: