Ιανουαρίου 15, 2007

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πότε πρέπει να επιστρέψει ένα άρρωστο παιδί στο σχολείο; Εξαρτάται από το νόσημα. Γενικά όμως για απλές λοιμώξεις του αναπνευστικού επιστρέφει όταν:

- Δεν έχει πυρετό
- Μπορεί να τρώει και να πίνει φυσιολογικά
- Είναι σε εγρήγορση τέτοια ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει στο σχολείο
- Έχει συμπληρώσει περίοδο απομόνωσης που τυχόν χρειάζεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: