Ιανουαρίου 15, 2012

ΕΜΒΟΛΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ


Πολλές φορές συζητείται το θέμα της σύγχρονης χορήγησης εμβολίων και της ασφάλειας αυτής της χορήγησης. 

Η συγχορήγηση έχει αποδειχθεί ασφαλής για όποιον συνδυασμό χρησιμοποιείται.

Τελευταία δημοσιεύθηκε μελέτη χορήγησης PCV7 και MMRV την ίδια μέρα σε παιδιά 12-15 μηνών. Η αντισωματική απάντηση ήταν πολύ καλή για όλα τα στελέχη, κάτι που επιβεβαιώνει το γνωστό ήδη γεγονός ότι τα βρέφη είναι ικανά να απαντήσουν ανοσολογικά σε πολλαπλά αντιγόνα.

Η σύγχρονη χορήγηση πολλών εμβολίων την ίδια μέρα αυξάνει την εμβολιαστική κάλυψη και μειώνει τον χρόνο κατά τον οποίο ένα παιδί είναι εκτεθειμένο σε λοιμώξεις που προλαμβάνονται από εμβόλια. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: