Ιανουαρίου 23, 2012

HSV-2 / EMBOΛΙΟ


Eρευνητικό εμβόλιο έναντι του HSV-2, απεδείχθη ανεπαρκές σε γυναίκες όπου χορηγήθηκε. Άξιο αναφοράς είναι ότι το εμβόλιο προφύλασε σε ποσοστό 38% από τον HSV-1. Ο ιός αυτός έχει αυξήσει πολύ τη συχνότητα του σε λοιμώξεις της γεννητικής περιοχής.

N Engl J Med. 2012;366:34-43.

Δεν υπάρχουν σχόλια: