Ιανουαρίου 29, 2012

MMR ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΑ

Σε σχετική μελέτη διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ εμβολίου ιλαράς - παρωτίτιδας - ερυθράς (πρώτη δόση)και ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας.


Pediatrics 2012;doi:10.1542

Δεν υπάρχουν σχόλια: