Ιανουαρίου 15, 2012

ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ - ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ ΠΑΝΤΑ

Ένα καινούριο αντιβιοτικό, η doripenem, που χρησιμοποιήθηκε για βαριές ενδονοσοκομειακές πνευμονίες, αποσύρθηκε λόγω τς υψηλής θνητότητας που παρουσίασαν οι λήπτες.

Medscape, January 2012

Με δεδομένο λοιπόν ότι τα καινούρια αντιβιοτικά είναι (και θα είναι) ελάχιστα, ας χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα με μεγάλη φειδώ και προσοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: