Μαρτίου 01, 2012

Βartonella henselae

H νόσος εξ αμυχής γαλής, είναι σχετικά σοβαρή λοίμωξη που προκαλείται από τη Βartonella henselae. Προσβάλλει παιδιά και ενήλικες. Ερώτημα προκαλούσε η προσβολή της εγκύου και η επίπτωση στο έμβρυο. Από εκτενή μελέτη, φαίνεται ότι  το έμβρυο δεν κινδυνεύει από τη λοίμωξη της μητέρας.

Obstet Gynecol 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: